Kanjerschool

Veilige leeromgeving!

In 2015 zijn we gestart met de Kanjertraining. Inmiddels zijn we officieel een Kanjerschool!

We hebben er voor gekozen om alle teamleden van onze school te scholen. De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die onze leerkrachten in de eigen klas geven. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief).


Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas

We streven de volgende doelen na: Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten. Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. Leren om verantwoordelijkheid te nemen. Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. 

De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor onze school de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt onze leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. Gaat er dan nooit meer iets mis op De Kameleon? Heerst er altijd rust en vrede? Nee, natuurlijk niet, maar de Kanjertraining helpt om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. We willen dat alle kinderen zich veilig blijven voelen op school en allemaal Kanjers worden!