De Kameleon: een vitale school

Wat is een vitale school?

De samenleving verandert snel. Zo ook het onderwijs op De Kameleon. Onze school heeft oog voor de 21 ste eeuw vaardigheden, omdat deze inspelen op de snel veranderende wereld waarin onze leerlingen een goede plek willen vinden.

De Kameleon schenkt aandacht aan de belangrijkste vak- en vormingsgebieden voor nu en in de toekomst. 

 

Wij vinden de volgende vaardigheden belangrijk:

 • Samenwerken en zelfregulering
 • Communiceren
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Creativiteit
 • Kristich denken
 • Probleemoplossend vermogen

IMG_2579


De Kameleon:

 • een school waar leerlingen met veel plezier leren en leven en zich ontwikkelen en waar leraren met plezier werken en leren
 • een school waar sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid en autonomie van de lerende
 • een school waar de waarden passie, plezier, partnerschap en prestatie zichtbaar zijn in het handelen van de leerkrachten en schoolleiding
 • een school waar educatief partnerschap belangrijk is en waar wordt gehecht aan een goede samenwerking en interactie tussen ouders en school
 • een lerende organisatie die vorm en inhoud geeft aan het samen leren op alle niveaus
 • een veilige school waar in goed onderling vertrouwen wordt geleerd en gewerkt
 • een school met nadruk op goede relaties; goed contact met elkaar, met de leerlingen en met hun ouders.

De volgende kernwoorden passen dan ook bij onze school :

 • innoveren
 • ontdekken
 • onderzoeken
 • ontwerpen,
 • creëren 
 • partnerschap
 • samen leren
 • synergie creëren
 • afstemmen
 • verbinden
 • zelfregulering
 • van reactief naar creatief
 • fouten maken mag

De Kameleon Grubbenvorst DSC_7182

U kunt via deze link ons jaarplan voor 2018-2019 bekijken.