Begeleidingscentrum voor onderwijs en opvoeding


Naar de schoolgids index


Het Begeleidingscentrum voor onderwijs en opvoeding (BCO) is een instelling, die ondersteuning geeft aan de scholen voor basis- en speciaal onderwijs in Noord-Limburg.

Het BCO is gericht op de begeleiding van het team bij de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs op school. Daarnaast helpt het BCO de school ook met begeleiding van kinderen, die problemen hebben. Kinderen worden onderzocht en aan school en ouders wordt advies uitgebracht.

Website: www.bco-onderwijsadvies.nl 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids