Stichting Leergeld

Financiële ondersteuning door Leergeld Horst aan de Maas


Naar de schoolgids index


De stichting Leergeld stelt zich ten doel het bieden van hulp zowel financieel als materieel aan jongeren, woonachtig in de Gemeente Horst aan de Maas, die bij hun ontplooiing tekort komen doordat het gezin waartoe ze behoren onvoldoende financiële bestedingsruimte heeft en waarvoor de wettelijke voorzieningen niet toereikend of nog niet ter beschikking staan.

Doelgroep zijn alle leerlingen in Basis- en Voortgezet onderwijs in Horst aan de Maas.

De stichting wil bevorderen dat kinderen en hun ouders en/of verzorgers het gevoel krijgen en behouden erbij te horen en werkelijk deel te nemen aan het sociale leven in school en maatschappij.

Aanvragen worden beoordeeld volgens een landelijk protocol, waarbij thans 110% van het bijstandsniveau als richtlijn gehanteerd wordt.

De maximumbijdrage voor school / sport bedraagt € 225,- per jaar en een toelage wordt uitgekeerd aan scholen / sportverenigingen.

Externe leerlingen worden doorverwezen naar de eigen woongemeente.

Aanvragen kunnen ingediend worden via info@leergeldhorstaandemaas.nl

Website: http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/

 

 

 

 

Beste Ouders,

Veilig leren zwemmen is onmisbaar voor kinderen die opgroeien in het waterrijke Nederland. Lekker zwemmen is bovendien ontzettend leuk, gezond en belangrijk om mee te kunnen doen met vriendjes en vriendinnetjes.

Goed leren zwemmen is voor veel gezinnen een te grote aanslag op hun portemonnee. Stichting Leergeld Horst aan de Maas helpt gezinnen met een laag inkomen financieel, bij het volgen van zwemles voor hun kinderen.

Help Leergeld Horst aan de Maas om alle gezinnen te bereiken met onze informatie over het volgen van zwemles. Juist nu.

Dit bericht is voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4 van onze school.

 

Met vriendelijke groet,

Stichting Leergeld Horst aan de Maas

 

Ingrid van der Sterren

Tel. 06 13518065

www.leergeldhorstaandemaas.nl


Download deze pagina Download de gehele schoolgids