Foto's

Hoe gaan we hier mee om op De Kameleon?


Naar de schoolgids index


Schoolfotograaf

Elke twee jaar komt de fotograaf op school. Hij maakt dan groepsfoto’s en foto’s van de kinderen afzonderlijk. Verder worden er jaarlijks groepsfoto’s gemaakt.

We geven voor een vlotte administratieve afhandeling de adresgegevens van uw kind door aan de fotograaf. U ontvangt vervolgens rechtstreeks van deze firma de foto’s en bent vervolgens geheel vrij om deze al dan niet te kopen.

Foto's op onze site en facebook

Op onze site en Facebookpagina vindt u een aantal foto’s van leerkrachten, ouders en leerlingen om een indruk te geven van de sfeer en dagelijkse gang van zaken op school. Bij intake op onze school geven ouders wel of geen toestemming voor het publiceren van foto's op de website en Facebookpagina. 

Om te voorkomen dat er ongewenst foto's van onze leerlingen op het web komen vragen we iedereen die foto's neemt tijdens schoolactiviteiten deze niet te delen op social media wanneer er ook nog anderen dan uw eigen kind(eren) op staan.

Foto's van activiteiten

Vanaf het moment dat we deze nieuwe website gebruiken, publiceren we foto's van activiteiten enkel op onze Facebookpagina en op ISY. Op de Facebookpagina van onze school staan slechts enkele foto's. De ouders van onze school kunnen via ISY een uitgebreider foto-album bekijken op dit afgeschermde stuk van het internet. Zij kunnen daar ook desgewenst foto's downloaden. Hiervoor hebben zij een inlogcode gekregen van de school.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids