Foto's

Hoe gaan we hier mee om op De Kameleon?


Naar de schoolgids index


Schoolfotograaf

Elke jaar komt de fotograaf op school. Hij maakt dan groepsfoto’s en foto’s van de kinderen afzonderlijk. Verder worden er jaarlijks groepsfoto’s gemaakt.

We geven voor een vlotte administratieve afhandeling de adresgegevens van uw kind door aan de fotograaf. U ontvangt vervolgens rechtstreeks van deze firma de foto’s en bent vervolgens geheel vrij om deze al dan niet te kopen.

Foto's op onze site en facebook

Op onze site en Facebookpagina vindt u een aantal foto’s van leerkrachten, ouders en leerlingen om een indruk te geven van de sfeer en dagelijkse gang van zaken op school. Ieder jaar vragen we de ouders toestemming voor het publiceren van foto's op de website en Facebookpagina. 

Om te voorkomen dat er ongewenst foto's van leerlingen op het internet komen, is het  ouders niet toegestaan foto's te nemen tijdens schoolactiviteiten .

Foto's van activiteiten

Op de Facebookpagina van De Kameleon verschijnen alleen foto's van kinderen waarvan de ouders toestemming hebben gegeven. Daarnaast kunnen ouders van onze school via Isy foto-albums bekijken. Deze zijn alleen zichtbaar voor ouders van De Kameleon. Zij kunnen deze desgewenst downloaden. Hiervoor hebben zij een inlogcode gekregen van de school.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids