Hoe informeren wij ouders?

Goede, open en directe communicatie vinden wij belangrijk


Naar de schoolgids index


Een goede en open communicatie is een vereiste om goed onderwijs te kunnen geven. We stellen het op prijs wanneer u met vragen en/of opmerkingen comtact met ons opneemt. 

Algemene informatie en nieuws

Onze school gebruikt Isy om ouders op de hoogte te stellen en te informeren over allerlei zaken. Bij de inschrijving ontvangt u van ons een persoonlijk wachtwoord en inlogcode voor Isy. Er is, naast de website, ook een app van Isy beschikbaar. Bij nieuws van Isy ontvangt u via mail of middels melding op uw mobiele telefoon een melding dat er nieuws is. Hiervoor dient u de melding aan te zetten. 

Daarnaast gebruikt onze school ook een Facebookpagina om foto's en nieuws te verspreiden.

Oudergesprekken en rapporten 

​​De oudergesprekken en de planning hiervan gebeuren via Isy.

Begin november:

Zijn de eerste gesprekken met de ouders en de leerkracht. 
Vooraf ontvangen ouders een invulformulier. Hierop vullen de ouders in hoe het thuis met hun kind gaat en/of er bijzonderheden zijn. Dit formulier wordt het praatpapier in het gesprek tussen ouders en de leerkracht. De leerkracht zal ook een korte toelichting geven over het functioneren van het kind op school, over het gedrag van het kind en over zijn of haar leerprestaties in de afgelopen weken.

In december:

In de tweede week van december krijgen de ouders en leerlingen van groep 8 een uitnodiging voor een pre-advies gesprek.

In februari: 

In deze maand krijgen de kinderen hun 1e rapport mee naar huis en volgt er daarna een gesprek met de ouders. Hierin worden ook de cito-resultaten besproken. Kinderen waarvan de ontwikkeling niet goed verloopt, zijn al geruime tijd voor het eerste rapport uitgenodigd voor een gesprek.

In februari zijn de adviesgesprekken voor de kinderen van groep 8.

In juni:

In juni krijgen de kinderen hun 2e rapport mee naar huis. Op aanvraag van leerkrachten of ouders vindt er daarna een gesprek plaats.

Informatieverstrekking bij gescheiden ouders

Ouders hebben recht op informatie over hun kind.
Bij gescheiden ouders is de verzorgende ouder (daar waar het kind woont) voor ons het aanspreekpunt. Deze ontvangt dus alle informatie. We gaan er vanuit dat beide ouders deze informatie ook met elkaar delen.

De niet-verzorgende ouder heeft ook recht op informatie, mits deze informatie het kind niet schaadt. Dit recht op informatie laten we over aan het initiatief van de niet-verzorgende ouder. Op individueel niveau kunt u hier met de directie afspraken over maken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids