Groepsindeling


Naar de schoolgids index


Bij de indeling van de basisgroepen maken we gebruik van een beleidsstuk dat u hier kunt inzien. 

De uitgangspunten bij de verdeling zijn:

  • evenredige verdeling van het totale aantal leerlingen over beide groepen
  • evenredige verdeling van jongens en meisjes
  • de sociale en emotionele ontwikkeling
  • de cognitieve ontwikkeling
  • evenwichtige groepsdynamiek

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids