Schoolbibliotheek

Hoekje voor een boekje


Naar de schoolgids index


Onze school beschikt over een eigen bibliotheek. De kinderen hebben een eigen naam bedacht voor onze schoolbibliotheek: Hoekje voor een boekje! De schoolbibliotheek is in het schooljaar 2023-2024 gesitueerd in de bovenbouw, te bereiken via het schoolplein en ingang rode deur (groep 8).  

 

We gebruiken de materialen zoveel mogelijk ook in de groepen in het kader van leesbevordering. Daarnaast kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar, die een BiblioNu pasje hebben, er ook terecht om leesboeken, informatieve boeken, strips en prentenboeken te lenen. 

  

Uitleenmomenten

  • Woensdag: 12:30u - 13:00u 

Op deze tijd kunnen ouders/opvoeders ook terecht om met hun kinderen samen boeken uit te zoeken/te ruilen. Ook kunnen andere inwoners van Grubbenvorst die een abonnement bij BiblioNu hebben, terecht om (via internet) gereserveerde boeken af te halen of terug te brengen.

 

Tijdens de schoolvakanties en studiedagen is de bibliotheek gesloten.  

  

Lenen tijdens de uitleenuren 

  • Er wordt alleen uitgeleend op een geldig BiblioNu pasje. Deze is gratis voor kinderen. 
  • Per pasje mogen de leerlingen 2 boeken mee naar huis nemen. Tijdens de schoolvakantie 6 stuks. 
  • De boeken worden 3 weken uitgeleend. 

  

Verlengen

Verlengen kan via de website van BiblioNu of tijdens de uitleenuren in de school. De boeken die verlengd moeten worden hoeven niet meegenomen te worden, het pasje is voldoende. 

  

Te laat 

Bij te laat terug gebrachte boeken wordt 20 eurocent per boek per uitleendag in rekening gebracht. 

  

Reserveren 

De kinderen kunnen met een BiblioNu abonnement ook thuis gratis boeken reserveren via de website van BiblioNu


Download deze pagina Download de gehele schoolgids