Schoolbibliotheek

Hoekje voor een boekje


Naar de schoolgids index


Onze school beschikt over een eigen bibliotheek.

De kinderen hebben een eigen naam bedacht voor onze schoolbibliotheek: Hoekje voor een boekje!

De schoolbibliotheek is in het schooljaar 2018-2019 gesitueerd in het rode lokaal (rechts naast de hoofdingang) te bereiken via de ingang aan de Pastoor Tijssenstraat.

We gebruiken de materialen zoveel mogelijk ook in de groepen in het kader van leesbevordering .

Daarnaast  kunnen kinderen van 0-12 jaar , die een BiblioNu pasje hebben,  er ook terecht om leesboeken, informatieve boeken, strips, en prentenboeken te lenen.

 

Uitleenmomenten:

 

Woensdag: van 10:30 – 13:00

Vrijdag: van 10:15 – 12:00

 

Op deze tijden kunnen ouders/opvoeders ook terecht  om met hun kinderen samen boeken uit te zoeken/te ruilen.

Ook kunnen andere inwoners van Grubbenvorst die een abonnement bij BiblioNu hebben, terecht om (via internet) gereserveerde boeken af te halen of terug te brengen.

Tijdens de schoolvakanties en studiedagen is de bibliotheek gesloten. 

 

Lenen tijdens de uitleenuren

o   Er wordt alleen uitgeleend op een geldig BiblioNu pasje. Deze is gratis voor kinderen.

o   Per pasje mogen  de leerlingen 2 boeken mee naar huis nemen. (Tijdens de schoolvakantie 6 stuks).

o   De boeken worden 3 weken uitgeleend.

 

Verlengen

Verlengen kan via de website www.biblionu.nl of tijdens de uitleenuren in de school. De boeken die verlengd moeten worden hoeven niet meegenomen te worden, het pasje is voldoende.

 

Te laat

Bij te laat terug gebrachte boeken wordt 0,20 eurocent per boek per uitleendag in rekening gebracht.

 

Reserveren

 

De kinderen kunnen met een BiblioNu abonnement ook thuis gratis boeken reserveren via de website van BiblioNu. De gereserveerde boeken kunnen tijdens de uitleenuren worden afgehaald en terug gebracht in de schoolbibliotheek.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids