Schoolbibliotheek

Hoekje voor een boekje


Naar de schoolgids index


Onze school beschikt over een eigen bibliotheek. 

De kinderen hebben een eigen naam bedacht voor onze schoolbibliotheek: Hoekje voor een boekje! 

De schoolbibliotheek is in het schooljaar 2019-2020 gesitueerd op het grote leerplein in het midden van ons gebouw, te bereiken via de ingang aan de Pastoor Tijssenstraat. 

We gebruiken de materialen zoveel mogelijk ook in de groepen in het kader van leesbevordering . 

Daarnaast  kunnen kinderen van 0-12 jaar , die een BiblioNu pasje hebben,  er ook terecht om leesboeken, informatieve boeken, strips, en prentenboeken te lenen. 

  

Uitleenmomenten: 

  

Woensdag: van 12:30 – 13:00 

  

Op deze tijd kunnen ouders/opvoeders ook terecht  om met hun kinderen samen boeken uit te zoeken/te ruilen. 

Ook kunnen andere inwoners van Grubbenvorst die een abonnement bij BiblioNu hebben, terecht om (via internet) gereserveerde boeken af te halen of terug te brengen. 

Tijdens de schoolvakanties en studiedagen is de bibliotheek gesloten.  

  

Lenen tijdens de uitleenuren 

o   Er wordt alleen uitgeleend op een geldig BiblioNu pasje. Deze is gratis voor kinderen. 

o   Per pasje mogen  de leerlingen 2 boeken mee naar huis nemen. (Tijdens de schoolvakantie 6 stuks). 

o   De boeken worden 3 weken uitgeleend. 

  

Verlengen 

Verlengen kan via de website www.biblionu.nl of tijdens de uitleenuren in de school. De boeken die verlengd moeten worden hoeven niet meegenomen te worden, het pasje is voldoende. 

  

Te laat 

Bij te laat terug gebrachte boeken wordt 0,20 eurocent per boek per uitleendag in rekening gebracht. 

  

Reserveren 

 
 

 

De kinderen kunnen met een BiblioNu abonnement ook thuis gratis boeken reserveren via de website van 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids