Verlof aanvragen


Naar de schoolgids index


Verlof aanvragen

Voor het aanvragen van verlof, dient u een formulier in te vullen en in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Klik hier voor het formulier.

Verzuimregistratie

Dagelijks wordt verzuim bekeken en geregistreerd door de groepsleerkracht. Indien een leerling om 9:00u nog niet aanwezig is en hij/zij ook niet afgemeld is, probeert de leerkracht telefonisch contact op te nemen met de ouders. Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim noteert de leerkracht dit in de verzuimregistratie en geeft dit door aan de directeur. Dit verzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar die vervolgens contact opneemt met de ouders/verzorgers.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids