Vervanging bij ziekte van leerkrachten


Naar de schoolgids index


De minister en de inspectie hebben richtlijnen uitgegeven ter voorkoming van lesuitval. Toch kunnen er grenzen zijn aan de mogelijkheden. Met name worden die bereikt als de deugdelijkheid voor het onderwijs aan (andere groepen) kinderen in gevaar komt. Bekende afwezigheid wordt ruim tevoren door de leerkracht gemeld bij de directie. De vervanging wordt zo spoedig mogelijk geregeld. Ziekteverzuim is niet van tevoren bekend. De leerkracht zal ’s avonds of ’s morgens de directie waarschuwen, zodat deze nog enige tijd heeft om de vervanging te regelen.

Als dat laatste niet lukt, of indien zich in de loop van de dag calamiteiten voordoen, is ons uitgangspunt dat we in elk geval de kinderen de eerste dag op school zullen opvangen. Voorkomen moet worden dat we door langdurige extra opvang en onrust in de overige groepen de werkdruk van alle leerkrachten op een onaanvaardbare wijze belasten. 

Is voor meer dan een dag geen enkele vervanging te regelen, dan blijft een groep thuis. De ouders/verzorgers van de leerlingen uit die groep worden de dag tevoren via Isy op de hoogte gebracht. Indien er nog meer tijd nodig is om vervanging te regelen dan zal elke dag een andere groep naar huis gestuurd worden. Het thuisblijven van de kinderen bekend gemaakt worden bij het bestuur en de inspectie. Wij zullen alle mogelijke moeite doen om alsnog vervanging te regelen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids