Kinderraad

Actief burgerschap...


Naar de schoolgids index


Waarom hebben we een kinderraad ?

We willen graag serieus omgaan met de mening van het kind. Het kan de school helpen om de kwaliteit te verbeteren. Daarbij benadrukken we de verantwoordelijkheid, inbreng en zelfstandigheid van de leerlingen.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich serieus genomen voelen en dat ze weten dat ze invloed kunnen hebben op het schoolgebeuren.

Middels een kinderraad bevorderen we ook het actief burgerschap. Kinderen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.

Door een grotere betrokkenheid willen we het plezier op onze school vergroten.

Organisatie

De kinderraad bestaat uit 4 leerlingen van groep 5 t/m 8. Aan het begin van ieder schooljaar worden de leerlingen gekozen. De kinderen mogen één keer in hun schoolloopbaan deel uitmaken van deze raad. De raad vergadert 5 keer per jaar onder begeleiding van een leerkracht.  Agendapunten kunnen door alle kinderen, ouders, leerkrachten en de directeur ingebracht worden. De agenda wordt van te voren in de groep besproken en de groep kan ook als geheel een bespreekpunt indienen. Er wordt door een leerling van groep 8 en een leerkracht een verslag gemaakt.  Dit verslag wordt naar team, ouderraad en medezeggenschapsraad gestuurd en daar besproken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids