Leerlingenraad

Actief burgerschap..


Naar de schoolgids index


Waarom hebben we een leerlingenraad ?

We willen graag serieus omgaan met de mening van het kind. Het kan de school helpen om de kwaliteit te verbeteren. Daarbij benadrukken we de verantwoordelijkheid, inbreng en zelfstandigheid van de leerlingen.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich serieus genomen voelen en dat ze weten dat ze invloed kunnen hebben op het schoolgebeuren.

Middels een leerlingenraad bevorderen we ook het actief burgerschap. Kinderen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen.

Door een grotere betrokkenheid willen we het plezier op onze school vergroten.

Organisatie

De leerlingenraad bestaat uit 4 leerlingen van groep 5 tm 8. Aan het begin van ieder schooljaar worden de leerlingen gekozen. De kinderen mogen één keer in hun schoolloopbaan deel uitmaken van deze raad. De raad vergadert 5 keer per jaar. De begeleider in de leerlingenraad is meneer Hans. Agendapunten kunnen door alle kinderen, ouders, leerkrachten en de directeur ingebracht worden. De agenda wordt van te voren in de groep besproken en de groep kan ook als geheel een bespreekpunt indienen. Er wordt door een leerling van groep 8 en juf Patricia een verslag gemaakt. Dit verslag wordt naar iedere groep gestuurd. Ouders krijgen een kort verslag op Isy.

De leden van de leerlingenraad:

De volgende kinderen zitten dit schooljaar in de leerlingenraad:


groep 5: Juul 

groep 6: Jomy 

groep 7: Moira

groep 8: Funs


Download deze pagina Download de gehele schoolgids