Voor- en Buiten Schoolse Opvang


Naar de schoolgids index


Onze school werkt nauw samen met Kinderopvang 't Nest te Grubbenvorst.

Deze stichting organiseert voor ons de voorschoolse opvang, de buitenschoolse opvang en de kinderdag- en peuteropvang.

Hebt u interesse in opvang of wilt u meer weten over 't Nest?

Website: Kinderopvang 't Nest


Download deze pagina Download de gehele schoolgids