Anti-pestprotocol


Naar de schoolgids index


Onze school hanteert een anti-pestprotocol om pesten zoveel mogelijk te voorkomen. In het protocol staat ook omschreven hoe wij handelen mocht het zich toch voordoen op onze school. Daarnaast werken we op De Kameleon met de Kanjertraining om vooral in te kunnen steken op het weerbaar maken van alle kinderen. U kunt het social veiligheidsplan (pestprotocol) lezen door op onderstaande link te klikken.

Sociaal veiligheidsplan 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids