Passend onderwijs

Ieder kind is uniek en dat is maar goed ook!


Naar de schoolgids index


Passend onderwijs is in principe voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs bedoeld, maar zoomt in op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. 

Al onze scholen hebben school ondersteuning profielen opgesteld. In zo’n schoolondersteuningsprofiel wordt vastgelegd welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. 

In de meeste gevallen sluit het onderwijs, dat een kind in de groep krijgt, goed aan bij zijn of haar ontwikkeling. Dit noemen we Ondersteuningsniveau 1. 

Maar er zijn kinderen bij wie het leren op school niet zo vanzelfsprekend verloopt. Soms kan de school dan zelf extra hulp bieden. Dit noemen we Ondersteuningsniveau 2. 

De school kan ook deskundigheid of begeleiding van buitenaf inroepen. Dit noemen we Ondersteuningsniveau 3. 

 

Onderwijs blijft altijd maatwerk en laat zich niet altijd vangen in profielen en niveaus. In samenwerking met het kind en de ouders streven wij naar een zo optimaal mogelijk leerklimaat en doen ons uiterste best om tegemoet te komen aan alle specifieke ondersteuningsbehoeften.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids