Aanmelden

Open dagen en aanmelding

Voor ouders van nieuwe kleuters

Door middel van publicaties en een persoonlijke uitnodiging, verzorgd door de Gemeente Horst aan de Maas worden ouders uit Grubbenvorst geattendeerd op het feit dat ze hun kind (dat 4 jaar is of wordt) voor het komende schooljaar kunnen aanmelden.

Voorafgaand aan de aanmelding organiseren de beide scholen in Grubbenvorst twee open dagen. U kunt dan een kijkje gaan nemen op de scholen. We laten zien hoe er onderwijs wordt gegeven en u kunt tevens allerlei vragen stellen. 

Een week later kunt u uw kind dan aanmelden bij de school van uw keuze.

  • Open dagen: dinsdag 26 en donderdag 28 januari 2021 van 8:30u tot 15:30u
  • Aanmeldingsdag: donderdag 4 februari 2021 van 15:30u tot 18:00u

Eerste schooldag kleuters

Een kind komt op maandag nadat het 4 jaar geworden is naar school. 

Wordt een kind 4 jaar in de eerste schoolweek? Dan start het direct na de zomervakantie (eerste schooldag). 

3 weken voor de zomervakantie laten we geen nieuwe kinderen meer toe. Deze starten na de zomervakantie. Wordt een kind 4 in de vierde week voor de zomervakantie, geldt de vorige regel. Dan start het kind dus op de eerste schooldag na de zomervakantie.

Wen momenten

Kinderen kunnen 3 keer in de weken voordat ze 4 jaar worden van 8:45u tot 12:00u komen wennen.

Dit 'stoeltje passen' gebeurt altijd op een maandag wanneer de begeleidster van de Kinder Dag Opvang er is. 

Voor ouders die in de loop van een schooljaar hun kind willen aanmelden

Ouders die hun kind in de loop van het jaar willen aanmelden (bijvoorbeeld in verband met een verhuizing) kunnen contact opnemen met de directie van onze school. Na de aanmelding ontvangen de ouders een schriftelijke bevestiging.

Het aanmeldingsformulier

U kunt uw kind aanmelden voor onze school met behulp van onderstaand aanmeldingsformulier. Wij verzoeken u, indien mogelijk, het formulier persoonlijk af te komen geven op school. We kunnen dan meteen een afspraak maken voor een intakegesprek. Klik hieronder op de link voor het aanmeldingsformulier.

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling.

De aanmeldingsprocedure

Dynamiek scholengroep heeft beleid gemaakt omtrent de aanmeldprocedure. U kunt deze bekijken door op onderstaande link te klikken.

Procedure Dynamiek-Kameleon aanmelding en inschrijving van een leerling.