Medezeggenschapsraad

Belangenvertegenwoordiging van ouders, leerlingen en personeelsleden

Onze MR bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). Binnen de MR worden de belangen van ouders, leerlingen en het team van De Kameleon vertegenwoordigd. De leden van de MR worden tijdens verkiezingen gekozen door de ouders van leerlingen (oudergeleding) of personeelsleden (personeelsgeleding) voor een periode van, in principe, 4 jaar.

De MR heeft gemiddeld eens in de 8 weken overleg met de directie over alle zaken binnen de school waarbij de betrokkenheid van de MR van belang is. De onderwerpen variëren van alles waarvoor advies of formeel instemming van de MR nodig is tot het bijpraten over wat leeft in de school en bij de ouders.

Advies- en instemmingsrecht

De MR heeft over diverse zaken advies- of instemmingsrecht, onder andere over;

 • onderwijskundige vernieuwingen of veranderingen (zoals de invoering van een lesmethode sociale vaardigheden)
 • besteding van geld en gebouwen (begroting)
 • formatieplan (daar waar dit onderwijskundige consequenties heeft)
 • personeelsbeleid
 • vaststelling van vakanties en vrije dagen
 • de manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten
 • de keuze van lesmethoden voor de vakken
 • aanbesteding van voor-, tussen-, en naschoolse opvang

Contact

De MR vindt het belangrijk om toegankelijk te zijn voor ouders en streeft naar openheid, openbaarheid en onderling overleg op en rond de school. Om dit voor elkaar te krijgen hebben wij uw inbreng nodig. Schroom niet om contact te zoeken met de MR wanneer u iets aan de orde wilt stellen. U kunt ons bereiken via e-mail: mr@dekameleon.nu

U bent ook altijd van harte welkom wanneer u een vergadering wil bijwonen. U kunt dit dan van te voren doorgeven via e-mail.

De leden van de medezeggenschapsraad

Onze MR bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding). In het schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit;

Oudergeleding:

 • Bas Klaassen (voorzitter)
 • Nicole Jacobs
 • Bram Beurskens

Personeelsgeleding:

 • Patricia Kuijpers (secretaris)
 • Barbara Hendrix - Tinneveld
 • Irmi Delsing