Ouderraad

Samenwerking en ondersteuning

De ouderraad van De Kameleon vertegenwoordigt de ouders, verzorgers en/of voogden van de kinderen die op De Kameleon zitten. Tevens ondersteund de Ouderraad de leerkrachten met het organiseren van diverse activiteiten op school.

Interesse om deel te nemen in de ouderraad?

Ouders die interesse hebben om zitting te nemen in de ouderraad kunnen dit aangeven via e-mail. Deze ouders zullen door de ouderraad benaderd worden indien er ouders de ouderraad verlaten. Als er te weinig aanmeldingen zijn voor deelname in de ouderraad kan de ouderraad tussentijds ook zelf ouders benaderen om plaats te nemen in de ouderraad.

Aftredend zijn de ouders waarvan geen kinderen meer de school bezoeken of ouders die om andere redenen besluiten te stoppen met de OR activiteiten.

Taken van de ouderraad

De taken binnen de ouderraad worden in onderling overleg verdeeld. Welke concrete taken heeft de ouderraad op De Kameleon? Dit zijn onder andere;

 • samenwerking bevorderen tussen ouders en school
 • meedenken en mee organiseren van diverse activiteiten op school
 • het team assisteren bij diverse activiteiten
 • contacten met de MR

De ouderraad vergadert maandelijks. Deze vergadering wordt ook altijd bijgewoond door een vast teamlid.

Belangrijke regel voor ondersteunende werkzaamheden van ouders is: Er wordt nooit buiten school over leerlingen gesproken met andere ouders; privacy staat voorop!

De ouderbijdrage

Op de Kameleon wordt sinds het schooljaar 2022/2023 geen vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd. De ouderraad ontvangt vanuit Dynamiek Scholengroep jaarlijks een bedrag per kind waarvan alle activiteiten worden bekostigd.  Dit zijn onder andere;

 • Sinterklaasfeest
 • St. Maarten
 • Kerstactiviteit
 • Carnaval
 • Paasactiviteit
 • Sportdag
 • Schoolreis
 • Afscheidsweek voor groep 8
 • Eindejaarsafsluiting

Daarnaast worden hiervan noodzakelijke onkosten (zoals bv het uitwassen van de schoolshirts) en de traktaties van de kinderen bij verjaardagen betaald.

De uitgaven worden elk jaar volledig verantwoord tijdens de kascontrole door de MR en de directie van school.

De leden van de ouderraad

De leden van de ouderraad in het schooljaar 2023-2024:

 • Mevr. Maud van Oijen (voorzitter)
 • Mevr. Wendy Wijnen (secretaris)
 • Mevr. Rochelle Boudewijns
 • Mevr. Marja Gooren
 • Mevr. Manuela Mulder
 • Mevr. Lonneke Roeffen
 • Mevr. Mieke Tax
 • Mevr. Nancy Janssen
 • Mevr. Bianca Paliama
 • Mevr. Veronique Beurskens
 • Mevr. Karin de Boer
 • Mevr. Sanne Wijnen
 • Mevr. Chanine Rutten