Ziek melden

Ziek melden

Wanneer uw kind door ziekte niet naar school kan komen, kunt u dat mondeling of telefonisch doorgeven. Dat kan via elke leerkracht die u aan de telefoon krijgt. We hebben liever niet dat u via mail uw kind ziek meldt.

Verzuimregistratie

Dagelijks wordt verzuim bekeken en geregistreerd door de groepsleerkracht. Indien een leerling om 9.00 uur nog niet aanwezig is en hij/zij ook niet afgemeld is, probeert de leerkracht telefonisch contact op te nemen met de ouders. Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim noteert de leerkracht dit in de verzuimregistratie en geeft dit door aan de directeur. Dit verzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar die vervolgens contact opneemt met de ouders/verzorgers.