Informatie

Informatie

Bekijk hier alle informatie over De Kameleon

Documenten Op deze pagina vind je alle belangrijke documenten en protocollen voor dit schooljaar.
Verder lezen

Medezeggenschapsraad (MR) Als ouder, leerling of personeelslid van De Kameleon is het van belang dat jouw stem gehoord wordt. Om hiervoor te zorgen, hebben we op onze school een Medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten.
Verder lezen

Ouderraad (OR) De Ouderraad van De Kameleon ondersteunt leerkrachten bij het organiseren van activiteiten en bevordert de samenwerking tussen ouders en school.
Verder lezen

Klachtenregeling Op onze school proberen we natuurlijk om klachten zo veel mogelijk te voorkomen. Mocht er toch iets zijn, gaan we ervoor om het probleem samen op te lossen.
Verder lezen

Ziekmelden, verlof en Geluksdag Op deze pagina lees je wat je moet doen als je kind ziek is, hoe je verlof aanvraagt, en wat onze Geluksdag precies inhoudt!
Verder lezen

Crowdfunding De Ouderraad van De Kameleon ondersteunt leerkrachten bij het organiseren van activiteiten en bevordert de samenwerking tussen ouders en school.
Verder lezen