Klachtenregeling

Klachtenregeling

Bij ons op school streven we naar een open en respectvolle sfeer waarin het bespreken van eventuele problemen en fouten mogelijk is. Wij begrijpen namelijk dat dit soort zaken soms voorkomen en dat het belangrijk is om snel tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is. Gelukkig kunnen de meeste klachten en ontevredenheid op schoolniveau al in onderling overleg worden opgelost.

Daarom willen we je vriendelijk verzoeken om in geval van klachten of ontevredenheid eerst contact op te nemen met de leerkracht van je kind of de directeur. Zo kunnen we de lijnen zo kort mogelijk houden en snel tot een oplossing komen. Door open en transparant met elkaar te communiceren over vragen, problemen en meningsverschillen, kunnen we er samen vast uitkomen.

Mocht het onverhoopt niet lukken om er samen uit te komen, dan kun je een klacht indienen bij het bovenschoolse bevoegd gezag van Dynamiek Scholengroep. Hieronder lees je hoe je dat doet.