Ons onderwijs

Ons onderwijs

De volgende vier kernwaarden staan steeds weer centraal en bepalen onze koers: Welbevinden, Samen, Ontwikkelen en Eigenaarschap.

Op de Kameleon:

- Kan iedereen zich ontwikkelen tot een gelukkig mens
_ Word je uitgedaagd om je samen met andere kinderen te ontwikkelen
- Werken we samen met jou aan realistische doelen
- Geven we kleur aan jouw talent

In 2015 zijn we gestart met de Kanjertraining. De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die onze leerkrachten in de eigen klas geven. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden, of te verbeteren.

We hebben er bewust voor gekozen om al onze teamleden te trainen in de Kanjertraining. Dit is een serie lessen met oefeningen die onze leerkrachten in de eigen klas geven, om te zorgen voor een veilige en positieve sfeer in de klas. Dit werkt zowel preventief (om problemen te voorkomen) als curatief (om mogelijke problemen op te lossen).

We hebben als school verschillende doelen gesteld. We willen het vertrouwen en de veiligheid in de klas bevorderen, sociale vaardigheden van leerlingen versterken en ze verschillende oplossingsstrategieën aanleren bij pesten en andere conflicten. We willen leerlingen bewust maken van hun eigenheid en verantwoordelijkheid en bijdragen aan actief burgerschap en sociale integratie. De Kanjertraining is erkend als effectief door het NJi bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden en heeft een leerlingvolgsysteem dat door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om sociale opbrengsten te meten.

Voor onze school is de Kanjertraining meer dan alleen een methode. Het is onze leidraad om pedagogisch beleid te maken. Het helpt onze leerkrachten om anders naar gedrag van kinderen te kijken. Natuurlijk gaan er nog wel eens dingen mis, maar de Kanjertraining helpt om problemen bespreekbaar te maken en samen te werken aan oplossingen die goed zijn voor iedereen. We streven ernaar dat alle kinderen zich veilig voelen op school en allemaal Kanjers worden!