Medezeggenschapsraad (MR)

Maak kennis met onze Medezeggenschapsraad!

Als ouder, leerling of personeelslid van De Kameleon is het belangrijk dat jouw stem gehoord wordt. Daarom hebben wij een Medezeggenschapsraad (MR), die bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR vertegenwoordigt de belangen van ouders, leerlingen en het team en denkt mee over alle belangrijke zaken binnen de school.

De MR heeft advies- en instemmingsrecht over zaken zoals:

 • Onderwijskundige vernieuwingen of veranderingen, zoals de invoering van een lesmethode sociale vaardigheden
 • Besteding van geld en gebouwen (begroting)
 • Formatieplan (daar waar dit onderwijskundige consequenties heeft)
 • Personeelsbeleid
 • Vaststelling van vakanties en vrije dagen
 • De manier waarop ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten
 • Keuze van lesmethoden voor de vakken
 • Aanbesteding van voor-, tussen-, en naschoolse opvang

Om ervoor te zorgen dat de MR toegankelijk is voor iedereen, streven wij naar openheid, openbaarheid en onderling overleg op en rond de school. Schroom dus niet om contact op te nemen via e-mail: mr@dekameleon.nu.

Je bent ook van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Laat dit van tevoren wel even weten via e-mail.

Benieuwd naar de leden van onze MR? In het schooljaar 2023-2024 bestaat de MR uit de volgende ouders en leerkrachten:

Oudergeleding:

 • Bas Klaassen (voorzitter)
 • Nicole Jacobs
 • Bram Beurskens

Personeelsgeleding:
 

 • Patricia Kuijpers (secretaris)
 • Barbara Hendrix - Tinneveld
 • Irmi Delsing