Ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

De Ouderraad van De Kameleon vertegenwoordigt de ouders en verzorgers van de kinderen op school en ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren van diverse activiteiten. Heb je interesse om deel te nemen aan de ouderraad, kun je dit via e-mail laten weten. Als er te weinig aanmeldingen zijn, kan de ouderraad ouders benaderen om zich aan te sluiten.

De ouderraad bevordert de samenwerking tussen ouders en school, denkt mee en organiseert activiteiten, assisteert het team bij verschillende activiteiten en heeft contact met de MR. 

Belangrijke regel voor ondersteunende werkzaamheden van ouders is: Er wordt nooit buiten school over leerlingen gesproken met andere ouders; privacy staat voorop!

Vanaf schooljaar 2022/2023 wordt er geen vrijwillige ouderbijdrage meer gevraagd en wordt alles bekostigd vanuit het jaarlijkse bedrag per kind dat de ouderraad ontvangt vanuit Dynamiek Scholengroep. Hieronder vallen verschillende activiteiten, zoals Sint-Maarten, de Kerstactiviteit, carnaval en Pasen. Uitgaven worden jaarlijks verantwoord tijdens de kascontrole door de MR en directie.

De ouderraad vergadert maandelijks, waarbij een vast teamlid aanwezig is. In het schooljaar 2023/2024 bestaat de ouderraad uit de volgende leden:
 

 •  Mevr. Maud van Oijen (voorzitter)
 • Mevr. Wendy Wijnen (secretaris)
 • Mevr. Rochelle Boudewijns
 • Mevr. Marja Gooren
 • Mevr. Manuela Mulder
 • Mevr. Lonneke Roeffen
 • Mevr. Mieke Tax
 • Mevr. Nancy Janssen
 • Mevr. Bianca Paliama
 • Mevr. Veronique Beurskens
 • Mevr. Karin de Boer
 • Mevr. Sanne Wijnen
 • Mevr. Chanine Rutten