Veilig naar school

Veilig naar school

Veilig met de Kameleon

Veiligheid is voor ons als school erg belangrijk, daarom besteden we er ook veel aandacht aan. Daarbij gaat het enerzijds om bijvoorbeeld veiligheid in het verkeer, waar we aandacht aan besteden met onze verkeerslessen. Aan de andere kant is het ook belangrijk dat er een veilige en fijne sfeer heerst op onze school. Als Kanjerschool zetten we hier ons extra voor in, bijvoorbeeld met ons social veiligheidsplan. Het is namelijk essentieel dat er geen goede en fijne sfeer is op school, waarin iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Alleen dan kun je je talenten echt ontwikkelen. Ook besteden we aandacht aan veilig gebruik van internet en andere ICT-middelen.

Veilig met Dynamiek

Dynamiek Scholengroep wil dat alle leerlingen veilig naar school kunnen gaan. Dit betekent dat er in de verkeerssituaties rondom alle Dynamiekscholen rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van schoolgaande kinderen, zodat alle leerlingen op een veilige manier naar school kunnen komen. Veiligheid op school betekent voor ons ook dat er gezorgd wordt voor een veilig leerklimaat waarin ieder kind de ruimte krijgt om zichzelf te zijn. Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen mee te geven hoe essentieel het is om anderen te accepteren zoals zij zijn. Ons doel is om inclusief onderwijs te bieden, waarin leerlingen zich gezien voelen en weten dat ze erbij horen. Om dit te bereiken, leren we onze leerlingen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, zodat ze zich onderling veilig voelen.