Missie en visie

Missie en visie

Op De Kameleon geloven we in een unieke onderwijservaring voor elke leerling. We erkennen dat leren niet op één enkele manier plaatsvindt, maar een divers en individueel pad vereist. Daarom streven we ernaar om een leeromgeving te scheppen waarin iedere leerling kan groeien op de unieke manier die bij hen past. Door het toepassen van diverse instructiemethoden, zoals het Expliciete Directe Instructiemodel, en een breed scala aan lesmaterialen, waaronder digitale middelen, moedigen we onze leerlingen aan om actief betrokken te zijn bij hun eigen leerproces.

We presenteren onze leerdoelen op een speelse en onderzoekende manier, vooral in de onderbouw, terwijl we een thematische aanpak handhaven door de hele school. Het stimuleren van bewegend leren is ook een onderdeel van onze reguliere lessen, waardoor we de lesstof activeren en in de praktijk brengen. Bij ons staat differentiatie voorop, waarbij het welzijn van onze leerlingen de drijvende factor is bij het aanpassen van onze onderwijsmethoden. We erkennen en waarderen de diversiteit van onze leerlingen, wat volgens ons bijdraagt aan de kracht van onze schoolgemeenschap.

Het welzijn van onze leerlingen is het fundament van ons handelen bij De Kameleon. We zijn toegewijd aan het creëren van een veilige, respectvolle omgeving waarin iedere leerling zich gezien en gewaardeerd voelt. We stimuleren zelfstandigheid en verantwoordelijkheid onder onze leerlingen en streven naar een positieve atmosfeer door nauwe samenwerking met ouders, leerlingen en professionals. Door het gebruik van de Kanjertraining methode bevorderen we een omgeving van vertrouwen en respect. We moedigen onze leerlingen aan om zelfreflectie te oefenen en feedback te geven en te ontvangen, om hen optimaal voor te bereiden op een steeds veranderende maatschappij.